زمینه‌های فعالیت

نظارت بر مطالعات سد دولی روستی، ناظر کارفرما

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1394

نظارت بر مطالعات سد سولی، ناظر کارفرما

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1394

نظارت بر مطالعات سد کویک، ناظر کارفرما

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1394

نظارت بر مطالعات سد قَه لای سَنگاو، ناظر کارفرما

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1394

نظارت بر مطالعات سد پلینگان، ناظر کارفرما

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1394

نظارت بر مطالعات سد گونجرین، ناظر کارفرما

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1394

نظارت بر مطالعات سد تَه ژگَه، ناظر کارفرما

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1394

نظارت بر مطالعات سد چوخماخ، ناظر کارفرما

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1394

مطالعات مرحله اول و دوم سد دره سور

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1393

مطالعات مرحله اول سد و نیروگاه چول هول

شرکت آب منطقه ای لرستان

1393

مطالعات مرحله شناخت سد بن لار

شرکت آب منطقه ای لرستان

1393

مطالعات منابع آب اراضی منطقه قلعه نیر

شرکت آب منطقه ای لرستان

1393

مطالعات مرحله اول و دوم سد و نیروگاه خیوته

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1392

مطالعات مرحله اول و دوم سد و نیروگاه خیوته

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1392

مطالعات مرحله اول و دوم سد چَق چق

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1392

مطالعات مرحله اول و دوم جزایر مصنوعی دریاچه چیتگر (خلیج فارس)

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

1391

مطالعات پتانسیل یابی احداث نیروگاه های برقابی در حوزه آبریز مارون و الله، استان خوزستان

سازمان آب و برق خوزستان

1390

مطالعات مرحله اول سد باسکله درانبار

شرکت سهامی آب­منطقه ای کرمانشاه

1389

مطالعات مرحله اول سد سراب نیان

شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

1389

مطالعات مرحله اول بند انحرافي پوش آباد

جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

1388

مطالعات مرحله اول و دوم سد مخزنی خورابلو

جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

1386

مطالعات مرحله اول سد حسن نوران اشنویه

جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

1386

طرح ترمیم حوضچه آرامش و دایک حفاظتی سد میل ­مغان

سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل

1385

مطالعات مرحله شناخت مجموعه نیروگاه های زنجیره ای برقابی رودزرد، پوتو و صیدون

سازمان آب و برق خوزستان

1384

مطالعات مرحله شناخت سد مخزني زيرزرد، پوتو و صیدون

سازمان آب و برق خوزستان

1384

مطالعات مرحله اول سد کُندُک

سازمان آب و برق خوزستان

1383

مطالعات مرحله شناخت سد مخزني رود تلخ

سازمان آب و برق خوزستان

1383

مطالعات مرحله شناخت سد مخزني آبگلال

سازمان آب و برق خوزستان

1383

مطالعات امکان‌سنجی سد و نيروگاه مال آقا

سازمان آب و برق خوزستان

1383

مطالعات مکان یابی نیروگاههای برقابی متوسط در کشور

شرکت جاماب

1381

مطالعات مهندسی ارزش سازه کالورت و سرریز سد خاکی دره سیر هارونی، استان چهارمحال و بختیاری

شرکت خمات مهندسی آب و خاک کشور

1381

مطالعات لایروبی سد دز، استان خوزستان

سازمان آب و برق خوزستان

1381

مطالعات تکمیلی مرحله اول و دوم طرح تغذیه مصنوعی لادیز

شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

1381

مطالعات مهندسی ارزش مطالعات مهندسی ارزش سد و نيروگاه ملاصدرا

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

1381

کنترل مطالعات سد لند

شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

1380

زمینه‌های فعالیت

 

سد، مخازن و نیروگاه های آبی

35 پروژه از سال 1380 تا سال 1394

محیط زیست

24 پروژه از سال 1381 تا سال 1396

مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

16 پروژه از سال 1388 تا سال 1391

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

9 پروژه از سال 1387 تا سال 1395

آبیاری و زهکشی و کشاورزی

9 پروژه از سال 1391 تا سال 1395

سنجش از دور (RS)

5 پروژه از سال 1392 تا سال 1394

ژینایی (Restoration) زیست بوم های آبی

7 پروژه از سال 1389 تا سال 1396

مدیریت و مهندسی رودخانه

10 پروژه از سال 1381 تا سال 1391

مدیریت رواناب

9 پروژه از سال 1388 تا سال 1396

طراحی و برنامه ریزی شهری

7 پروژه از سال 1393 تا سال 1396

آب و فاضلاب

11 پروژه از سال 1385 تا سال 1396

مدیریت کمی و کیفی منابع آب

9 پروژه از سال 1384 تا سال 1396

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با مهساب تماس بگیرید

تلفن: +9821-88061244 و +9821-88061363