زمینه‌های فعالیت

مدیریت سیل ساختگاه نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی اندیمشک

شرکت بین المللی تاناانرژی

1396

مدیریت سیلاب سایت علی محمدی

شرکت انرژی نوین

1396

مطالعات مفهومی شبکه اصلی جمع آوری و هدایت رواناب شهری حوزه آبریز مرکز تهران بزرگ (مشاور فرامنطقه ای)

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

1395

بررسی و ارزيابی عملکرد تأسيسات کنترل رواناب موجود در سطح شهر تهران و ارایه دستورالعمل به‌منظور بهبود روش‌های طراحی و بهره‌برداری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

1394

مطالعات پایه و تفصیلی سرشاخه اکباتان از شبکه اصلی رواناب شهری حوزه مرکز تهران

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

1394

مطالعات مدیریت آبگرفتگی محدوده میدان ونک در تهران

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

1393

مطالعات جمع­آوری و دفع آب های سطحی ۱۰۰۰ هکتار از اراضی شهرک های واقع در شهر مراغه

شهرداری مراغه

1392

طراحی سیستم جمع آوری و هدایت رواناب سطحی جزایر ۳ گانه دریاچه چیتگر

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

1391

مطالعات شناخت مراحل اول و دوم جمع آوری آب سطحی محدوده اداری بندر امیرآباد

مهندسان مشاور پردیسان سازه

1388

زمینه‌های فعالیت

 

سد، مخازن و نیروگاه های آبی

35 پروژه از سال 1380 تا سال 1394

محیط زیست

24 پروژه از سال 1381 تا سال 1396

مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

16 پروژه از سال 1388 تا سال 1391

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

9 پروژه از سال 1387 تا سال 1395

آبیاری و زهکشی و کشاورزی

9 پروژه از سال 1391 تا سال 1395

سنجش از دور (RS)

5 پروژه از سال 1392 تا سال 1394

ژینایی (Restoration) زیست بوم های آبی

7 پروژه از سال 1389 تا سال 1396

مدیریت و مهندسی رودخانه

10 پروژه از سال 1381 تا سال 1391

مدیریت رواناب

9 پروژه از سال 1388 تا سال 1396

طراحی و برنامه ریزی شهری

7 پروژه از سال 1393 تا سال 1396

آب و فاضلاب

11 پروژه از سال 1385 تا سال 1396

مدیریت کمی و کیفی منابع آب

9 پروژه از سال 1384 تا سال 1396

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با مهساب تماس بگیرید

تلفن: +9821-88061244 و +9821-88061363