زمینه‌های فعالیت

مطالعات تامین آب اضطراری شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب تهران

1396

شبكه آبرساني و سيستم جمع‌آوري آب‌هاي سطحي و فاضلاب بيمارستان گتوند

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دزفول

1392

مطالعات مرحله اول خطوط انتقال آب از سد خیوته و تصفيه خانه آب شرب شهر سليمانيه

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1392

خط لوله تخلیه آب برگشتی به دریا (outfall) فازهای ۲۰و ۲۱ پارس جنوبی

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

1391

شبكه آب شرب، فضای سبز و شبكه جمع‌آوری فاضلاب و آب‌های سطحی دانشگاه علوم پزشكی دزفول

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

1391

طراحی سيستم پساب بندر صيادی پزم

سازمان شیلات ایران

1390

تأسيسات آب و فاضلاب منطقه ويژه اقتصادی شيراز

سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن ایران

1389

نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای شبکه فاضلاب و ایستگاه­های بالابر فاز ۲، شبکه آب فاز ۲طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی شیراز

سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن ایران

1389

خط لوله تخلیه آب برگشتی به دریا (outfall) فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

1386

شبکه های آب‌رسانی و جمع آوری فاضلاب منطقه تنبک

شرکت مایع سازی گاز ایران

1385

شبكه‌هاي آبرساني، جمع‌آوري فاضلاب و آبهاي سطحي پسكرانه و تصفيه‌خانه فاضلاب انساني و صنعتي بندر صادرات مواد نفتي ماهشهر

شركت پارس گوهربین الملل

1385

زمینه‌های فعالیت

 

سد، مخازن و نیروگاه های آبی

35 پروژه از سال 1380 تا سال 1394

محیط زیست

24 پروژه از سال 1381 تا سال 1396

مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

16 پروژه از سال 1388 تا سال 1391

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

9 پروژه از سال 1387 تا سال 1395

آبیاری و زهکشی و کشاورزی

9 پروژه از سال 1391 تا سال 1395

سنجش از دور (RS)

5 پروژه از سال 1392 تا سال 1394

ژینایی (Restoration) زیست بوم های آبی

7 پروژه از سال 1389 تا سال 1396

مدیریت و مهندسی رودخانه

10 پروژه از سال 1381 تا سال 1391

مدیریت رواناب

9 پروژه از سال 1388 تا سال 1396

طراحی و برنامه ریزی شهری

7 پروژه از سال 1393 تا سال 1396

آب و فاضلاب

11 پروژه از سال 1385 تا سال 1396

مدیریت کمی و کیفی منابع آب

9 پروژه از سال 1384 تا سال 1396

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با مهساب تماس بگیرید

تلفن: +9821-88061244 و +9821-88061363