زمینه‌های فعالیت

مطالعات تامین آب باغشهر ولایت

شرکت یادمان سازه

1396

تهیه چارچوب ملی حسابداری آب

وزارت نیرو – معاونت آب و آبفا

1393

مطالعه منابع آب و خاک شهرستان پل دختر

شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان

1393

مطالعات شناسایی، پایش و تعیین حریم کیفی منابع آب دشت یزد-اردکان

شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

1393

مطالعات پایش کیفی منابع آب حوضه ارس (پایش ۴)

آب منطقه ای آذربایجان شرقی

1390

تهیه نرم افزار جامع مدیریت کیفی منابع آب ایران

ساج گستر نوین

1389

مطالعات شناسایی و پایش کیفیت آبهای زیرزمینی محدوده مطالعاتی استان قم

شرکت آب منطقه ای قم

1388

مطالعات برنامه ریزی منابع آب مرحله یکم طرح روانسر

مطالعات طرح گرمسیری

1387

مطالعات مرحله اول و مطالعات كيفي منابع آب و مخزن سد كندك

سازمان آب و برق خوزستان

1384

زمینه‌های فعالیت

 

سد، مخازن و نیروگاه های آبی

35 پروژه از سال 1380 تا سال 1394

محیط زیست

24 پروژه از سال 1381 تا سال 1396

مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

16 پروژه از سال 1388 تا سال 1391

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

9 پروژه از سال 1387 تا سال 1395

آبیاری و زهکشی و کشاورزی

9 پروژه از سال 1391 تا سال 1395

سنجش از دور (RS)

5 پروژه از سال 1392 تا سال 1394

ژینایی (Restoration) زیست بوم های آبی

7 پروژه از سال 1389 تا سال 1396

مدیریت و مهندسی رودخانه

10 پروژه از سال 1381 تا سال 1391

مدیریت رواناب

9 پروژه از سال 1388 تا سال 1396

طراحی و برنامه ریزی شهری

7 پروژه از سال 1393 تا سال 1396

آب و فاضلاب

11 پروژه از سال 1385 تا سال 1396

مدیریت کمی و کیفی منابع آب

9 پروژه از سال 1384 تا سال 1396

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با مهساب تماس بگیرید

تلفن: +9821-88061244 و +9821-88061363