زمینه‌های فعالیت

مطالعات ارزیابی پایداری و ارزیابی اثرات زیست محیطی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3T+NACO - Royal Haskoning

1396

تدوین دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی درون شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

1396

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی شبکه اصلی جمع آوری و هدایت رواناب شهری حوزه آبریز مرکز تهران

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

1395

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سد و شبکه آبیاری و زهکشی شَه شوقَه لاته

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1394

نظارت بر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سد دولی روستی (دفتر فنی کارفرما)

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1394

نظارت بر مطالعات ارزیابی اثرات زیست­محیطی سد سولی(دفتر فنی کارفرما)

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1394

نظارت بر مطالعات ارزیابی اثرات زیست­محیطی سد کویک(دفتر فنی کارفرما)

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1394

نظارت بر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سد قَه‌لای‌سَنگاو(دفتر فنی کارفرما)

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1394

نظارت بر مطالعات ارزیابی اثرات زیست­محیطی سد پلینگان(دفتر فنی کارفرما)

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1394

نظارت بر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سد گونجرین(دفتر فنی کارفرما)

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1394

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سد و شبکه آبیاری و زهکشی دره‌سور

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1393

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سد چَق چَق

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1392

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سد، نیروگاه و شبکه آبیاری و زهکشی خیوته

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1392

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سد، نیروگاه و شبکه آبیاری و زهکشی خیوته

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1392

مطالعات پایش زیست محیطی منابع آب زیرزمینی در سطح آبخوان های دشت­های ممنوعه شرق استان کردستان

شرکت آب منطقه ای کردستان

1389

تهیه گزارش تمدید ممنوعیت دشت چهاردولی

شركت آب منطقه ای کردستان

1388

تهیه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهر نهبندان و شوسف و روستاهای حومه

استانداری خراسان جنوبی

1388

مطالعات مرحله اول بررسی وضع موجود محیط زیست و مصارف آبی زیست محیطی حوزه گاوه رود

مهندسی مشاور مهاب قدس (طرح گرمسیری)

1387

مطالعات مرحله اول بررسی محیط زیست حوزه قشلاق بالادست سد ژاوه

مهندسی مشاور مهاب قدس (طرح گرمسیری)

1387

تهیه گزارش ممنوعیت دشت قروه

شركت آب منطقه ای غرب (کردستان)

1386

طرح ارتقاء بهره‌وري شرايط زيست‌محيطي بنادر ماهيگيري ايران

سازمان شیلات ایران

1381

مطالعات ارزيابي شرايط زيست‌محيطي رودخانه مرگ

شركت آب منطقه ای غرب (کردستان)

1381

مطالعات ارزيابي شرايط زيست‌محيطي رودخانه‌هاي جوانرود، پاوه و باينگان رود

شركت آب منطقه ای غرب (کردستان)

1381

مطالعات محیط زیست روی جوان رود پاوه و باینگان رود

شرکت آب منطقه ای غرب (کردستان)

1381

زمینه‌های فعالیت

 

سد، مخازن و نیروگاه های آبی

35 پروژه از سال 1380 تا سال 1394

محیط زیست

24 پروژه از سال 1381 تا سال 1396

مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

16 پروژه از سال 1388 تا سال 1391

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

9 پروژه از سال 1387 تا سال 1395

آبیاری و زهکشی و کشاورزی

9 پروژه از سال 1391 تا سال 1395

سنجش از دور (RS)

5 پروژه از سال 1392 تا سال 1394

ژینایی (Restoration) زیست بوم های آبی

7 پروژه از سال 1389 تا سال 1396

مدیریت و مهندسی رودخانه

10 پروژه از سال 1381 تا سال 1391

مدیریت رواناب

9 پروژه از سال 1388 تا سال 1396

طراحی و برنامه ریزی شهری

7 پروژه از سال 1393 تا سال 1396

آب و فاضلاب

11 پروژه از سال 1385 تا سال 1396

مدیریت کمی و کیفی منابع آب

9 پروژه از سال 1384 تا سال 1396

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با مهساب تماس بگیرید

تلفن: +9821-88061244 و +9821-88061363