زمینه‌های فعالیت

تهیه طرح هادی ۴ روستا از توابع شهرستان فراشبند

بنیاد مسکن فارس

1391

تهیه طرح هادی روستای ملک آباد از شهرستان جیرفت

بنیاد مسکن استان کرمان

1391

تهیه طرح هادی روستای کهور آباد چاه چوپان از شهرستان کهنوج

بنیاد مسکن استان کرمان

1391

تهیه طرح هادی ۴ روستا از توابع شهرستان لارستان

بنیاد مسکن فارس

1391

تهیه طرح هادی روستای آغصه از توابع شهرستان گراش

بنیاد مسکن فارس

1391

تهیه طرح هادی۵ روستا در استان کهکیلویه و بویراحمد

بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد

1390

تهیه طرح جامع پسماند های شهر فردوس

استانداری خراسان جنوبی

1389

تهیه طرح جامع پسماند های شهر بشرویه

استانداری خراسان جنوبی

1389

تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهر نهبندان و شوسف

استانداری خراسان جنوبی

1389

تهیه طرح هادی روستایی چمن سلطان از توابع شهرستان الیگودرز

بنیاد مسکن لرستان

1389

تهیه طرح روستایی نمونه چغابدار از توابع شهر درود

بنیاد مسکن لرستان

1389

تهیه طرح هادی روستایی نمونه سوری ولیعصر در استان لرستان

بنیاد مسکن لرستان

1389

تهیه طرح هادی ۷ روستا از شهرستان داراب

بنیاد مسکن فارس

1389

تهیه طرح هادی ۴ روستا از توابع شهرستان کوهدشت

بنیاد مسکن لرستان

1389

تهیه طرح هادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان

بنیاد مسکن

1388

تهیه طرح هادی ۴ روستا از شهرستان داراب

بنیاد مسکن فارس

1388

زمینه‌های فعالیت

 

سد، مخازن و نیروگاه های آبی

35 پروژه از سال 1380 تا سال 1394

محیط زیست

24 پروژه از سال 1381 تا سال 1396

مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

16 پروژه از سال 1388 تا سال 1391

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

9 پروژه از سال 1387 تا سال 1395

آبیاری و زهکشی و کشاورزی

9 پروژه از سال 1391 تا سال 1395

سنجش از دور (RS)

5 پروژه از سال 1392 تا سال 1394

ژینایی (Restoration) زیست بوم های آبی

7 پروژه از سال 1389 تا سال 1396

مدیریت و مهندسی رودخانه

10 پروژه از سال 1381 تا سال 1391

مدیریت رواناب

9 پروژه از سال 1388 تا سال 1396

طراحی و برنامه ریزی شهری

7 پروژه از سال 1393 تا سال 1396

آب و فاضلاب

11 پروژه از سال 1385 تا سال 1396

مدیریت کمی و کیفی منابع آب

9 پروژه از سال 1384 تا سال 1396

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با مهساب تماس بگیرید

تلفن: +9821-88061244 و +9821-88061363