زمینه‌های فعالیت

طراحی بانک اطلاعاتی «مطالعات ژینایی محدوده رودخانه های درکه و فرحزاد»

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

1395

طراحی بانک اطلاعاتی «مطالعات مفهومی شبکه اصلی جمع­آوری و هدایت رواناب شهری حوزه آبریز مرکز تهران بزرگ»

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

1394

طراحی بانک اطلاعاتی «پروژه ژینایی دریاچه زریبار استان کردستان»

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان

1393

تهیه GIS منطقه ای شهرستان های رامسر، سوادکوه و گلوگاه

استانداری مازندران

1391

ارزیابی بانک اطلاعات مکانی عشایر استان کرمانشاه

سازمان عشایر استان کرمانشاه

1391

ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان

شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان

1389

ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای قم

شرکت سهامی آب منطقه ای قم

1388

ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی شهر مراغه

شهرداری مراغه

1388

ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان

شرکت سهامی آّ ب منطقه ای سمنان

1387

زمینه‌های فعالیت

 

سد، مخازن و نیروگاه های آبی

35 پروژه از سال 1380 تا سال 1394

محیط زیست

24 پروژه از سال 1381 تا سال 1396

مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

16 پروژه از سال 1388 تا سال 1391

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

9 پروژه از سال 1387 تا سال 1395

آبیاری و زهکشی و کشاورزی

9 پروژه از سال 1391 تا سال 1395

سنجش از دور (RS)

5 پروژه از سال 1392 تا سال 1394

ژینایی (Restoration) زیست بوم های آبی

7 پروژه از سال 1389 تا سال 1396

مدیریت و مهندسی رودخانه

10 پروژه از سال 1381 تا سال 1391

مدیریت رواناب

9 پروژه از سال 1388 تا سال 1396

طراحی و برنامه ریزی شهری

7 پروژه از سال 1393 تا سال 1396

آب و فاضلاب

11 پروژه از سال 1385 تا سال 1396

مدیریت کمی و کیفی منابع آب

9 پروژه از سال 1384 تا سال 1396

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با مهساب تماس بگیرید

تلفن: +9821-88061244 و +9821-88061363