زمینه‌های فعالیت

مطالعات مرحله اول و دوم شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد شهرچای ارومیه

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

1395

مطالعات مرحله اول و دوم سد شه شو قَلاته

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1394

مطالعات مرحله اول و دوم شبكه اصلی آبياري اراضی سد دره سور

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1393

مطالعات مرحله اول و دوم شبکه اصلی آبیاری ارضی سد شه شو قَلاته

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1393

مطالعات مرحله اول و دوم شبكه اصلی آبياري اراضی سد خيوته

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1392

مطالعات مقدماتی و تهیه اسناد مناقصه طرح و ساخت شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر ساحل راست ناحیه ۱

موسسه جهاد نصر

1391

مطالعات امکان سنجی اقتصادی شبكه آبياري و زهكشي جفير

موسسه جهاد نصر

1391

مطالعات امکان سنجی اقتصادی شبكه آبياري و زهكشي ناحيه ۳ دشت آزادگان

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

1391

مطالعات امکان سنجی اقتصادی شبكه آبياري و زهكشي ناحيه ۴ دشت آزادگان

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

1391

زمینه‌های فعالیت

 

سد، مخازن و نیروگاه های آبی

35 پروژه از سال 1380 تا سال 1394

محیط زیست

24 پروژه از سال 1381 تا سال 1396

مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

16 پروژه از سال 1388 تا سال 1391

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

9 پروژه از سال 1387 تا سال 1395

آبیاری و زهکشی و کشاورزی

9 پروژه از سال 1391 تا سال 1395

سنجش از دور (RS)

5 پروژه از سال 1392 تا سال 1394

ژینایی (Restoration) زیست بوم های آبی

7 پروژه از سال 1389 تا سال 1396

مدیریت و مهندسی رودخانه

10 پروژه از سال 1381 تا سال 1391

مدیریت رواناب

9 پروژه از سال 1388 تا سال 1396

طراحی و برنامه ریزی شهری

7 پروژه از سال 1393 تا سال 1396

آب و فاضلاب

11 پروژه از سال 1385 تا سال 1396

مدیریت کمی و کیفی منابع آب

9 پروژه از سال 1384 تا سال 1396

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با مهساب تماس بگیرید

تلفن: +9821-88061244 و +9821-88061363