زمینه‌های فعالیت

مطالعات مرحله دوم ساماندهی خور بندر ماهشهر

شرکت بین المللی پارس گهر

1391

مطالعات تدوین چشم انداز توسعه محور رودخانه های اپوره- اورینوکو

وزارت صنایع و معادن ونزوئلا

1386

مطالعات حمل و نقل رودخانه ای کارون در محدوده شهرهای اهواز و خرمشهر

سازمان آب و برق خوزستان

1386

مطالعات لایروبی رودخانه کارون در محدوده شهرهای اهواز و خرمشهر، استان خوزستان

سازمان آب و برق خوزستان

1386

بازنگری مطالعات مرحله اول ساماندهی خور بندر ماهشهر

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

1385

تجزيه و تحليل كشتيراني در آبهاي داخلي (رودخانه‌ها)

سازمان بنادر و دریانوردی

1384

مطالعات تعيين حد بستر، حريم و پهنه‌بندي سيلاب رودخانه مِرگ، استان کرمانشاه

آب منطقه ای کرمانشاه

1381

مطالعات تعيين حد بستر، حريم و پهنه‌بندي سيلاب رودخانه جوانرود، استان کرمانشاه

آب منطقه ای کرمانشاه

1381

مطالعات تعيين حد بستر، حريم و پهنه‌بندي سيلاب رودخانه پاوه، استان کردستان

آب منطقه ای کردستان

1381

مطالعات تعيين حد بستر، حريم و پهنه‌بندي سيلاب رودخانه باینگان، استان کردستان

آب منطقه ای کردستان

1381

زمینه‌های فعالیت

 

سد، مخازن و نیروگاه های آبی

35 پروژه از سال 1380 تا سال 1394

محیط زیست

24 پروژه از سال 1381 تا سال 1396

مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

16 پروژه از سال 1388 تا سال 1391

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

9 پروژه از سال 1387 تا سال 1395

آبیاری و زهکشی و کشاورزی

9 پروژه از سال 1391 تا سال 1395

سنجش از دور (RS)

5 پروژه از سال 1392 تا سال 1394

ژینایی (Restoration) زیست بوم های آبی

7 پروژه از سال 1389 تا سال 1396

مدیریت و مهندسی رودخانه

10 پروژه از سال 1381 تا سال 1391

مدیریت رواناب

9 پروژه از سال 1388 تا سال 1396

طراحی و برنامه ریزی شهری

7 پروژه از سال 1393 تا سال 1396

آب و فاضلاب

11 پروژه از سال 1385 تا سال 1396

مدیریت کمی و کیفی منابع آب

9 پروژه از سال 1384 تا سال 1396

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با مهساب تماس بگیرید

تلفن: +9821-88061244 و +9821-88061363