ماموریت

تثبیت جایگاه مهساب شرق در جامعه ی تخصصی ملی و بین المللی و تلاش برای بهبود کیفیت زیست و محیط زیست بر پایه ی «شناخت ژرف و آینده نگر» از چالش ها و «سرمایه انسانی» قابل افتخار و توانمند.

مهساب شرق و طرح نو اندیشان

شرکت مهساب شرق علاوه بر فعالیت‌های مستقلش از زمان تاسیس، در دوران بازتأسیس خود، بر ظرفیت‌های «گروه آب و محیط زیست» شرکت طرح نواندیشان بنا شد و در دوره‌ای از فعالیت خود، شرکت اصلی همکار مجموعه طرح نواندیشان در حوزه های تخصصی آب، محیط زیست، کشاورزی و آبیاری و ژئوتکنیک، به شمار می‌آمد. به این ترتیب، مهساب شرق علاوه بر سابقه تجربه‌های مستقل خود، تمام سوابق کاری و پژوهشی «گروه آب و محیط زیست» شرکت طرح نواندیشان را نیز در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ در کارنامه فعالیت خود دارد.

چشم انداز

پاسخ گویی به چالش های حوزه آب و محیط زیست «فارغ از مرزهای جغرافیایی» و با اتکا به «کارآفرینی»، «تیم آفرینی» و «ارتقاء بینش» در افق بلندمدت

زمینه‌های فعالیت

سد، مخازن و نیروگاه های آبی

35 پروژه از سال 1380 تا سال 1394

محیط زیست

24 پروژه از سال 1381 تا سال 1396

مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

16 پروژه از سال 1388 تا سال 1391

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

9 پروژه از سال 1387 تا سال 1395

آبیاری و زهکشی و کشاورزی

9 پروژه از سال 1391 تا سال 1395

سنجش از دور (RS)

5 پروژه از سال 1392 تا سال 1394

ژینایی (Restoration) زیست بوم های آبی

7 پروژه از سال 1389 تا سال 1396

مدیریت و مهندسی رودخانه

10 پروژه از سال 1381 تا سال 1391

مدیریت رواناب

9 پروژه از سال 1388 تا سال 1396

طراحی و برنامه ریزی شهری

7 پروژه از سال 1393 تا سال 1396

آب و فاضلاب

11 پروژه از سال 1385 تا سال 1396

مدیریت کمی و کیفی منابع آب

9 پروژه از سال 1384 تا سال 1396

مشتریان ما

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با مهساب تماس بگیرید

تلفن: +9821-88061244 و +9821-88061363