تاریخچه مهساب شرق

شرکت مهسابشرق از زمان تأسیس (1383) تاکنون، پروژه‌های متعدد و متنوعی را به‌انجام رسانده است. این مجموعه با پیوستن به شرکت طرح‌نواندیشان در بازه زمانی 1392 تا 1395، در کنار انجام پروژه‌های مستقل، به‌عنوان شرکت اصلی همکار مجموعه طرح‌نواندیشان در حوزه‌های تخصصی آب، محیط‌زیست، آبیاری و زهکشی و ژئوتکنیک، نیز فعالیت نمود و از این رو، سوابق کاری و پژوهشی «گروه آب و محیط‌زیست» شرکت طرح نواندیشان را در کارنامه خود دارد.
در سال‌های اخیر مهسابشرق توانسته است فعالیت‌های خود را به‌طور «هدفمند» بر حل چالش‌های کلیدی آب و محیط‌زیست متمرکز، و با تعریف و پیشنهاد مطالعات متعدد در این زمینه و به‌کارگیری رویکردهای نوین برای رویارویی با این چالش‌ها، به‌طور مؤثر ایفای نقش نماید.
فعالیت‌های برون‌مرزی و ارتباطات بین‌المللی مهسابشرق، همچنین مشارکت در تدوین و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی متعدد، باعث تقویت سرمایه دانش و کاربلدی سازمان، همچنین ارتقاء ارزش‌ها درون سازمان شده است که نتایج آن در کیفیت خدمات ارائه شده نمود دارد.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با مهساب تماس بگیرید

تلفن: +9821-88061244 و +9821-88061363